შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

სალომე გელაშვილი
მიმართულების ხელმძღვანელი, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკა
გიორგი პაპავა
მიმართულების ხელმძღვანელი, კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკა
ნორბერტო პინიატი
არარეზიდენტი მკვლევარი
ლუკ ლერუსი
რეზიდენტი მკვლევარი
ანა ბურდული
ხელმძღვანელის მოადგილე, კერძო სექტორის განვითარება
დავით კეშელავა
მიმართულების ხელმძღვანელი, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
მარიამ ლობჯანიძე
ხელმძღვანელის მოადგილე, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
მარიამ კაცაძე
უფროსი მკვლევარი
გიორგი ნებულიშვილი
უფროსი მკვლევარი
ელენე სეთურიძე
უფროსი მკვლევარი
ერეკლე შუბითიძე
უფროსი მკვლევარი
თორნიკე სურგულაძე
უფროსი მკვლევარი
ლევან თევდორაძე
უფროსი მკვლევარი
ელენე ცხომელიძე
უფროსი მკვლევარი
თათია ხიდაშელი
მკვლევარი
გიორგი შავრეშიანი
მკვლევარი
არჩილ ჩაფიჩაძე
უმცროსი მკვლევარი
მერი ჯულაყიძე
უმცროსი მკვლევარი
შეავსე ფორმა