შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

თორნიკე სურგულაძე
უფროსი მკვლევარი

თორნიკე სურგულაძე 2023 წლის სექტემბრიდან ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის უფროსი მკვლევარია. თორნიკე ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ეკონომიკის მაგისტრი (ISET 2021) და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრია (TSU 2019).

ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მოსვლამდე თორნიკე საქართველოს ეროვნული ბანკის უფროსი სპეციალისტი და ISET-ის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე ლექტორის თანაშემწე იყო. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის პარალელურად ის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და ISET-ის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაზე ლექტორის თანაშემწეა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
შეავსე ფორმა