შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

მარიამ ლობჯანიძე
ხელმძღვანელის მოადგილე, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
+995 322 507 177 (ext: 235)

მარიამ ლობჯანიძე ISET-ის კვლევით ინსტიტუტს 2018 წლის სექტემბერში შეუერთდა, სადაც ის ამჟამად მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულების უფროსის მოადგილეა. მას დამთავრებული აქვს თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) და ფლობს მაგისტრის (Summa Cum Laude) ხარისხს ეკონომიკაში. ის 2019 წლიდან აქტიურადაა ჩართული რეგულირების ზეგავლენის შეფასებაში. მარიამი ჩართული იყო სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებისათვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ტრენინგების პროცესშიც. მარიამი მონაწილეობდა საქართველოსთვის გენდერული ზეგავლენის მეთოდოლოგიის შემუშავებაში, 2020 წლიდან კი ის აქტიურად მუშაობს გენდერული ზეგავლენის შეფასებებზე საქართველოში და ასევე ატარებს ტრენინგებს გენდერული ზეგავლენის შეფასების პროცესზე. მარიამის კვლევითი ინტერესებია: შრომის ბაზარი, გენდერული ეკონომიკა და სოციალური საკითხები, სოციალური პოლიტიკა, ენერგო-უსაფრთხოება და კლიმატის ცვლილება. 

კვლევითი საქმიანობის გარდა, მარიამ ლობჯანიძე ISET-ის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს ეკონომეტრიკას ასწავლის. 2017-2019 წლებში ის ISET-ში ეკონომიკის სხვადასხვა დისციპლინას (მიკროეკონომიკა, ღია ეკონომიკის მაკროეკონომიკა, ეკონომეტრიკა) ასწავლიდა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
ადვოკატირების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
მეწარმეთა შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
მეწარმეთა შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის მწვანე ეკონომიკაში
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება და გენდერული ზეგავლენის შეფასება საქართველოში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის
მეტის ნახვა
აღმასრულებელი უწყებებისა და საქართველოს პარლამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) მეთოდოლოგიის გაგებისა და გამოყენებისათვის
მეტის ნახვა
ადვოკატირების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს სათბურის გაზების ემისიების ეფექტიანი შემცირება
მეტის ნახვა
სახელმწიფო პროგრამა „დანერგე მომავლის“ გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
გენდერული ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგია
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისთვის უპირატესობის მინიჭებისა და გენდერული ნიშნით სქესობრივი შერჩევის სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზი
მეტის ნახვა
ადვოკატირების, მედიასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის სტრატეგიული ჩარჩო და გზამკვლევი საქართველოში გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის აღმოსაფხვრელად
მეტის ნახვა
სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის გავლენა ვაჟისათვის უპირატესობის მინიჭებასა და გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის საზიანო პრაქტიკაზე საქართველოში
შეავსე ფორმა