შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

გიორგი პაპავა
მიმართულების ხელმძღვანელი, კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკა
+995 322 507 177 (შიდა: 232)

გიორგი პაპავა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტია და კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკის კვლევით ცენტრს ხელმძღვანელობს. გიორგი ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხის კანდიდატია ეკონომიკის მიმართულებით. მისი სადოქტორო ნაშრომია „სავაჭრო პოლიტიკა ლობირებისა და ჰეტეროგენულად გულგრილი ამომრჩევლის პირობებში“, რომლის თანაავტორიც ლაშა ჭოჭუაა. გიორგი ჩიკაგოს უნივერსიტეტისა (2012 წ.) და თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (2008 წ.) ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხებსაც ფლობს.

გიორგი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს 2020 წელს შეუერთდა, მანამდე კი არაერთ საკონსულტაციო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობდა ეკონომიკური კონსულტანტის როლში.

გიორგი CERGE-EI-ის კარიერული ინტეგრაციის სტიპენდიანტია (CIF) და ამჟამად ISET-ში კანონისა და ეკონომიკისა და ინდუსტრიული ორგანიზაციის კურსებს ასწავლის. მისი კვლევითი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობა, ინდუსტრიული ორგანიზაციები, პოლიტიკური ეკონომიკა, საჯარო პოლიტიკა და მონეტარული ეკონომიკა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი და ოფშორული ქვეყნები
მეტის ნახვა
ECONOMIC POLICY ALERT: „დაგროვებითი პენსიის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
მაღალი ზრდისა და საექსპორტო პოტენციალის მქონე სექტორების იდენტიფიცირება
მეტის ნახვა
საქართველოს პოტენციური თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების შეფასება აშშ-სთან, ინდოეთსა და სამხრეთ კორეასთან
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო მეწარმოების განვითარების რეფორმის შეფასება - ფაზა 1
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსული ბიზნეს მფლობელობის ფაქტორით გამოწვეული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
RIA-ს ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში - II
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულება: 2023 წლის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
წყლის რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსული ბიზნეს მფლობელობის ფაქტორებით გამოწვეული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
მაღალი ზრდისა და საექსპორტო პოტენციალის მქონე სექტორების იდენტიფიცირება
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები – 2024
მეტის ნახვა
მეწარმეთა შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
შუა დერეფნის სავაჭრო პოტენციალის კვლევა: კერძო სექტორის პერსპექტივა ყაზახეთიდან, აზერბაიჯანიდან, საქართველოდან, თურქეთიდან
მეტის ნახვა
პოლიტიკური ეკონომიკის ანალიზი (PEA)
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
მედიატორი – ეკონომიკური რეფორმების გაშუქებაში მედიის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერის პლატფორმა
მეტის ნახვა
საქართველოს რეფორმების შეფასების სისტემის მხარდაჭერა - რეფორმეტრი
მეტის ნახვა
ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრებლის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა
მეტის ნახვა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი და ოფშორული ქვეყნები
მეტის ნახვა
საქართველოს პოტენციური თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების შეფასება აშშ-სთან, ინდოეთსა და სამხრეთ კორეასთან
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო მეწარმოების განვითარების რეფორმის შეფასება - ფაზა 1
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსული ბიზნეს მფლობელობის ფაქტორით გამოწვეული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
RIA-ს ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში - II
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულება: 2023 წლის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
წყლის რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსული ბიზნეს მფლობელობის ფაქტორებით გამოწვეული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
ტურიზმის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მერვე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულების მიმოხილვა
შეავსე ფორმა