შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

ელენე სეთურიძე
უფროსი მკვლევარი
+995 322 507 177 (შიდა: 238)

ელენე სეთურიძე თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ბაკალავრია.

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის დროს ელენე სტაჟიორი იყო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უცხოური ვაჭრობის დეპარტამენტში. სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის დროს კი იგი სტუდენტთა ექსპერტი იყო განათლების ხარისხის გაძლიერების ეროვნულ ცენტრში და ჩართული იყო აკრედიტაციის პროცესში. 2019 წელს ელენემ სტაჟირება გაიარა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მმართველობისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევით ცენტში, 2020 წელს კი ასისტენტი მკვლევარი იყო Colliers International-ში.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი და „ოფშორების კანონის“ რისკები
მეტის ნახვა
კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
მეწარმეთა შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
აგროექსპორტი ევროკავშირში: რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო დაფინანსება?
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების, სურსათის შეწირულობის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს თხილის სექტორის მიმოხილვა: წარსულის ტენდენციები და მომავლის პერსპექტივები
მეტის ნახვა
პოლიტიკური ეკონომიკის ანალიზი (PEA)
მეტის ნახვა
საქართველოს ღვინის სექტორის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
გენდერული ნიშნით ძალადობის საბაზისო კვლევა
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი და „ოფშორების კანონის“ რისკები
მეტის ნახვა
კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
აგროექსპორტი ევროკავშირში: რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო დაფინანსება?
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების, სურსათის შეწირულობის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს თხილის სექტორის მიმოხილვა: წარსულის ტენდენციები და მომავლის პერსპექტივები
მეტის ნახვა
საქართველოს ღვინის სექტორის მიმოხილვა
შეავსე ფორმა