შეავსე ფორმა
Logo

დონაცია

თუ გსურთ, ფინანსურად დაეხმაროთ ISET-ის კვლევით ინსტიტუტს დასახული მიზნების შესრულებაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთ-ერთი ვარიანტი:

შიდა (ქართული) გადარიცხვა:

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი

პროკრედიტ ბანკი

SWIFT კოდი: MIBGGE22

ანგარიშის ნომერი

(ლარი): GE69PC0233600100011932

(დოლარი): GE69PC0233600100011932

საერთაშორისო გადარიცხვა:

ეკონომიკური განათლებისა და კვლევების პარტნიორობა (PEER)

Citibank NA

SWIFT კოდი: CITIUS33

ABA#: 0210-000-89

დამატებითი კრედიტი: Citibank FSB, Washington, DC, ABA #254070116

ანგარიშის ნომერი: 15318931

ანგარიშის მფლობელი: პარტნიორობა ეკონომიკური განათლებისა და კვლევისათვის (PEER)

შიდა გადარიცხვა აშშ-ში:

Citibank FSB

Washington, DC

ABA#: 254070116

ანგარიშის ნომერი: 15318931

ანგარიშის მფლობელი: პარტნიორობა ეკონომიკური განათლებისა და კვლევისათვის (PEER)

სხვა სახის შემოწირულობებისთვის (ფასიანი ქაღალდები, უძრავი ქონება) გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში, სიამოვნებით ვუპასუხებთ თქვენს ნებისმიერ კითხვას.

შეავსე ფორმა