შეავსე ფორმა
Logo

მენეჯმენტი

დავით კეშელავა
მიმართულების ხელმძღვანელი, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
+995 322 507 177 (შიდა: 234)

დავით კეშელავა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს 2016 წელს შემოუერთდა მკვლევარის პოზიციაზე და ამჟამად მაკროეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილეა. დავითი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი (2014 წ.) და თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ეკონომიკის მაგისტრია (2016 წ.). დავით მაკროეკონომიკის მიმართულებაზე სწავლობდა და მისი სამაგისტრო ნაშრომი სწავლობდა საბანკო კრიზისების ადრეულ ნიშნებს მცირე, ღია ეკონომიკებში. 2021 წელს დავითმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორის ხარისხიც მოიპოვა. მისი სადოქტორო ნაშრომის თემა იყო „სავალუტი კრიზისები და ოპტიმალური მონეტარული პოლიტიკა: საქართველოს მაგალითი“.

ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მუშაობის განმავლობაში, დავითს არაერთ ეკონომიკურ პროექტზე უმუშავია, რომელიც მაკროეკონომიკას, გენდერის ეკონომიკას, სოციალურ პოლიტიკას, ხარჯსარგებლიანობის ანალიზს, რეგულირების ზეგავლენის შეფასებასა და პროგრამის შეფასებას ეხებოდა. დავითის ძირითადი მიმართულება მაკროეკონომიკური კვლევებია და მშპ-ის პროგნოზის ყოველთვიურ პუბლიკაციებზეა პასუხისმგებელი, წერს ბლოგებს ეკონომიკურ თემებზე და მუშაობს კვლევით პროექტებზე. მისი კვლევითი ინტერესებია მაკროეკონომიკური თეორია, ზრდის თეორია და განვითარების ეკონომიკა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
Proposed changes to the pension system increase risks for the 1,5 million pension fund participants
მეტის ნახვა
ECONOMIC POLICY ALERT: „დაგროვებითი პენსიის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მეტის ნახვა
რატომ ამბობს საქართველოს ეროვნული ბანკი უარს დოლარზე ოქროს სასარგებლოდ?
მეტის ნახვა
მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსი საქართველოში
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
შესაძლებლობების კარი გაიღო: რა ეკონომიკურ სარგებელს უნდა ველოდოთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებით?
მეტის ნახვა
მეწარმეთა შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს ეკონომიკური და სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვა: ინდონეზიის შესაძლებლობები საქართველოს ბაზარზე
მეტის ნახვა
რუსული მიგრაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 2022 წელს
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
მეწარმეთა შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს ეკონომიკური და სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვა: ინდონეზიის შესაძლებლობები საქართველოს ბაზარზე
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს სანქციების კვლევა
მეტის ნახვა
მინიმალური ხელფასის რეფორმა საქართველოში
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
Proposed changes to the pension system increase risks for the 1,5 million pension fund participants
მეტის ნახვა
რატომ ამბობს საქართველოს ეროვნული ბანკი უარს დოლარზე ოქროს სასარგებლოდ?
მეტის ნახვა
მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსი საქართველოში
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
რუსული მიგრაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 2022 წელს
მეტის ნახვა
ასაკი და გენდერი სამხრეთ კავკასიაში
მეტის ნახვა
საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
სახელმწიფო პროგრამა „დანერგე მომავლის“ გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
გენდერული ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგია
მეტის ნახვა
დედობის დაცვის უკეთესი სტანდარტებისკენ: როგორი პოლიტიკაა საქართველოსთვის საუკეთესო?
შეავსე ფორმა