შეავსე ფორმა
Logo

ISET ეკონომისტი

ECONOMIC POLICY ALERT: „დაგროვებითი პენსიის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ოთხშაბათი, 22 მაისი, 2024

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც წლების განმავლობაში აქტიურად ადევნებს თვალს და აფასებს საპენსიო რეფორმის მიმდინარეობას, გაეცნო წარმოდგენილ ცვლილებებს და ხედავს შემდეგ მნიშვნელოვან რისკებს საპენსიო ფონდის ინსტიტუციურ მოწყობასა და მისი 1.5 მილიონზე მეტი მონაწილე მოქალაქის ინტერესებთან მიმართებაში:

  1. წარმოდგენილი ცვლილებით საპენსიო სააგენტოს მმართველობითი საბჭოს წევრებს შესარჩევი კომისიის წარდგინებით დანიშნავს პრემიერ-მინისტრი, ნაცვლად დღევანდელი მიდგომისა, როდესაც საინვესტიციო საბჭოს წევრებს თანამდებობაზე საქართველოს პარლამენტი ირჩევს. ვფიქრობთ, ეს საპარლამენტო რესპუბლიკაში უკან გადადგმული ნაბიჯია და მათ შორის, აუარესებს საბჭოს წევრების შერჩევის პროცესის საჯაროობასა და გამჭვირვალობას და რისკებს უქმნის მაღალკვალიფიციური და დამოუკიდებელი საბჭოს დაკომპლექტებას.
  2. წარმოდგენილი ცვლილებით იზღუდება საპენსიო აქტივების მართვაში გარე აქტივების მმართველი კომპანიების ჩართულობა და საპენსიო ფონდის მონაწილეებს აღარ ექნებათ შესაძლებლობა თავად აირჩიონ მათი დანაზოგის განმკარგავი აქტივების მმართველი, როდესაც კანონის მოქმედი ვერსიით 2025 წლის 1 იანვრიდან ჩნდებოდა ეს შესაძლებლობა. ვფიქრობთ, რომ კონკურენციის მსგავსი ფორმით შეზღუდვა არ არის მონაწილეთა საუკეთესო ინტერესებში, საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარებაზეც ნეგატიურად აისახება და, რაც მთავარია, ზღუდავს საპენსიო ფონდის მონაწილეთა უფლებებს.
  3. შემოთავაზებული ცვლილებით იზრდება საპენსიო ფონდის თავისუფლება საინვესტიციო პორტფელების ფარგლებში განსხვავებული ინსტრუმენტების გამოყენების მიმართულებით. მაგალითად, იზრდება ლიმიტები ე.წ. სხვა ტიპის აქტივებში ინვესტირებისათვის. იმის გათვალისწინებით, რომ პრემიერ-მინისტრის ექსკლუზიური უფლება ხდება მმართველობითი საბჭოს წევრების დანიშვნა და დიდწილად იზღუდება აქტივების მართვის პროცესში გარე აქტივების მმართველი კომპანიების ჩართულობა, მსგავსი დამატებითი თავისუფლება საინვესტიციო საქმიანობაში, აჩენს სხვადასხვა სამთავრობო პროექტებში ისეთი ინვესტიციების განხორციელების რისკებს, რომელიც  საპენსიო სისტემის მონაწილეთა ინტერესების საზიანო შეიძლება აღმოჩნდეს.
The views and analysis in this article belong solely to the author(s) and do not necessarily reflect the views of the international School of Economics at TSU (ISET) or ISET Policty Institute.
შეავსე ფორმა