შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
ორშაბათი, 11 ოქტომბერი, 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა