შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
ენერგია წარმოების მთავარი ფაქტორია ეკონომიკის ყველა სექტორში; ენერგიაზე მოთხოვნა ეკონომიკური აქტივობის სტაბილური ზრდის შესაბამისად იზრდება. ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა, რომელსაც 2017 წელს ჩაეყარა საფუძველი, საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორში არსებულ ძირითად ტენდენციებსა და მნიშვნელოვან მოვლენ
ებს აანალიზებს. მიმოხილვაში გაანალიზებულია ის ტენდენციები, რომლებიც ახასიათებს საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორს საანგარიშო პერიოდში (მოხმარება, გამომუშავება, იმპორტი, ექსპორტი, ბაზრის კონცენტრაცია).
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
მარტი 2023 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
27 აპრილი 2023

2023 წლის მარტში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,019 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 5%-იან კლებას წარმოადგენს (2022 წლის მარტში სრული წარმოება 1,077 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

თებერვალი 2023 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
27 მარტი 2023

2023 წლის თებერვალში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 987 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 11%-იან ზრდას წარმოადგენს (2022 წლის თებერვალში სრული წარმოება 890 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

იანვარი 2023 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
06 მარტი 2023

2023 წლის იანვარში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,111 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 8%-იან ზრდას წარმოადგენს (2022 წლის იანვარში სრული წარმოება 1,025 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

დეკემბერი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა - წლის შეჯამება
13 თებერვალი 2023

2022 წელს საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 14,247 მლნ. კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა, რაც წლის წლიური გამომუშავების რეკორდული მაჩვენებელია. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 13%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წელს სრული წარმოება 12,645 მლნ. კილოვატსაათი იყო).

დეკემბერი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
30 იანვარი 2023

2022 წლის დეკემბერში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,116 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 6%-იან კლებას წარმოადგენს (2021 წლის დეკემბერში სრული წარმოება 1,192 მილიონი კილოვატსაათი იყო). წარმოების წლიური კლება ჰიდროელექტროსადგურების (-39%) გამომუშავების კლებამ განაპირობა, მაშინ როცა თბოელექტროსადგურების (+38%) და ქარის ელექტროსადგურების (+50%) გამომუშავება გაიზარდა.

შეავსე ფორმა