შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
ენერგია წარმოების მთავარი ფაქტორია ეკონომიკის ყველა სექტორში; ენერგიაზე მოთხოვნა ეკონომიკური აქტივობის სტაბილური ზრდის შესაბამისად იზრდება. ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა, რომელსაც 2017 წელს ჩაეყარა საფუძველი, საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორში არსებულ ძირითად ტენდენციებსა და მნიშვნელოვან მოვლენ
ებს აანალიზებს. მიმოხილვაში გაანალიზებულია ის ტენდენციები, რომლებიც ახასიათებს საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორს საანგარიშო პერიოდში (მოხმარება, გამომუშავება, იმპორტი, ექსპორტი, ბაზრის კონცენტრაცია).
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
აგვისტო 2023 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
25 სექტემბერი 2023

2023 წლის აგვისტოში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,463 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 4%-იან ზრდას წარმოადგენს (2022 წლის აგვისტოში სრული წარმოება 1,401 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

ივლისი 2023 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
01 სექტემბერი 2023

2023 წლის ივლისში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,541 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 18%-იან ზრდას წარმოადგენს (2022 წლის ივლისში სრული წარმოება 1,308 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

ივნისი 2023 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
27 ივლისი 2023

2023 წლის ივნისში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,369 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა (დიაგრამა 1). აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 8%-იან კლებას წარმოადგენს (2022 წლის ივნისში სრული წარმოება 1,485 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

მაისი 2023 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
03 ივლისი 2023

2023 წლის მაისში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,325 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 9%-იან კლებას წარმოადგენს (2022 წლის მაისში სრული წარმოება 1,461 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

აპრილი 2023 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
05 ივნისი 2023

2023 წლის აპრილში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,249 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 11%-იან ზრდას წარმოადგენს (2022 წლის აპრილში სრული წარმოება 1,125 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

შეავსე ფორმა