შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
ენერგია წარმოების მთავარი ფაქტორია ეკონომიკის ყველა სექტორში; ენერგიაზე მოთხოვნა ეკონომიკური აქტივობის სტაბილური ზრდის შესაბამისად იზრდება. ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა, რომელსაც 2017 წელს ჩაეყარა საფუძველი, საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორში არსებულ ძირითად ტენდენციებსა და მნიშვნელოვან მოვლენ
ებს აანალიზებს. მიმოხილვაში გაანალიზებულია ის ტენდენციები, რომლებიც ახასიათებს საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორს საანგარიშო პერიოდში (მოხმარება, გამომუშავება, იმპორტი, ექსპორტი, ბაზრის კონცენტრაცია).
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ივნისი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
08 აგვისტო 2022

2022 წლის ივნისში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,485 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 12%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის ივნისში სრული წარმოება 1,323 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

მაისი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
04 ივლისი 2022

2022 წლის მაისში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,461 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 20%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის მაისში სრული წარმოება 1,221 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

აპრილი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
27 მაისი 2022

2022 წლის აპრილში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1125 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა (დიაგრამა 1). აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 36%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის აპრილში სრული წარმოება 825 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

მარტი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
25 აპრილი 2022

2022 წლის მარტში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1077 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 63%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის მარტში სრული წარმოება 661 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

თებერვალი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
30 მარტი 2022

2022 წლის თებერვალში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 890 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა (დიაგრამა 1). აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 29%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის თებერვალში სრული წარმოება 692 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

შეავსე ფორმა