შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
ენერგია წარმოების მთავარი ფაქტორია ეკონომიკის ყველა სექტორში; ენერგიაზე მოთხოვნა ეკონომიკური აქტივობის სტაბილური ზრდის შესაბამისად იზრდება. ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა, რომელსაც 2017 წელს ჩაეყარა საფუძველი, საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორში არსებულ ძირითად ტენდენციებსა და მნიშვნელოვან მოვლენ
ებს აანალიზებს. მიმოხილვაში გაანალიზებულია ის ტენდენციები, რომლებიც ახასიათებს საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორს საანგარიშო პერიოდში (მოხმარება, გამომუშავება, იმპორტი, ექსპორტი, ბაზრის კონცენტრაცია).
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ნოემბერი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
09 იანვარი 2023

2022 წლის ნოემბერში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,131 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 5%-იან კლებას წარმოადგენს (2021 წლის ნოემბერში სრული წარმოება 1,186 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

ოქტომბერი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
05 დეკემბერი 2022

2022 წლის ოქტომბერში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,034 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 13%-იან კლებას წარმოადგენს (2021 წლის ოქტომბერში სრული წარმოება 1,192 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

სექტემბერი, 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
14 ნოემბერი 2022

2022 წლის სექტემბერში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,194 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 8%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის სექტემბერში სრული წარმოება 1,101 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

აგვისტო 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
26 სექტემბერი 2022

2022 წლის აგვისტოში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,401 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 16%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის აგვისტოში სრული წარმოება 1,203 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

ივლისი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
05 სექტემბერი 2022

ISET-

შეავსე ფორმა