შეავსე ფორმა
Logo

მენეჯმენტი

იაროსლავა ბაბიჩი
მიმართულების ხელმძღვანელი, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
+995 322 507 177 (ext. 205)

იაროსლავა (იასია) ბაბიჩი უკრაინაში დაიბადა. განათლება კიევის უნივერსიტეტის მოჰილას აკადემიაში მიიღო, რის შემდეგაც აშშ-ში წავიდა. 2000 წელს იგი ფრანკლინისა და მარშალის კოლეჯის ხელოვნების ბაკალავრი გახდა ეკონომიკისა და ფილოსოფიის მიმართულებებით. 2011 წელს კი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორის ხარისხიც მიიღო.

ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში იგი წამყვანი ეკონომისტია და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის კვლევით ცენტრს ხელმძღვანელობს. პარალელურად ISET-ის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე მაკროეკონომიკისა და ღია ეკონომიკის კურსებს ასწავლის. იასიას პროფესიული და კვლევითი ინტერესების სფეროს წარმოადგენს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და ზრდის ტენდენციები გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ეკონომიკებში, სისტემური კრიზისები და ფინანსური სექტორის სტაბილურობა, ქვეყნის პოლიტიკური ინსტიტუტების გავლენა ზრდის ტემპზე, ფინანსური კრიზისების გავლენა გრძელვადიან განვითარებაზე. ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში იასიას ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საქართველოს მაკროეკონომიკური ინდიკატორების რეგულარული მონიტორინგი, მთავრობისთვის, კერძო სექტორისა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის საკონსულტაციო მომსახრების გაწევა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
რუსული მიგრაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 2022 წელს
მეტის ნახვა
საქართველოს ეკონომიკა რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგ: ტენდენციები და რისკები
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
ქალები და სიღარიბე სამხრეთ კავკასიაში
მეტის ნახვა
ასაკი და გენდერი სამხრეთ კავკასიაში
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს სანქციების კვლევა
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს სანქციების კვლევა
მეტის ნახვა
მინიმალური ხელფასის რეფორმა საქართველოში
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიის გენდერული თანასწორობის ინდექსი
მეტის ნახვა
ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრებლის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში პოლიპროპილენის წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
რუსული მიგრაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 2022 წელს
მეტის ნახვა
საქართველოს ეკონომიკა რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგ: ტენდენციები და რისკები
მეტის ნახვა
ქალები და სიღარიბე სამხრეთ კავკასიაში
მეტის ნახვა
ასაკი და გენდერი სამხრეთ კავკასიაში
მეტის ნახვა
უკრაინაში შეჭრა, გლობალური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და საქართველოსთვის მოსალოდნელი ეკონომიკური შედეგები
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
დედობის დაცვის უკეთესი სტანდარტებისკენ: როგორი პოლიტიკაა საქართველოსთვის საუკეთესო?
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 183-ე კონვენცია დედობის დაცვის შესახებ
მეტის ნახვა
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის და მულტიპლიკატორების შემუშავება
შეავსე ფორმა