შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

დეკემბერი 2013 მაკრო მიმოხილვა | საქართველოს ეკონომიკური მიმოხილვა
08 დეკემბერი 2013

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მაკრო მიმოხილვის პროგნოზის 2013 წლის დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა