შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

სალომე გელაშვილი
მიმართულების ხელმძღვანელი, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკა
+995 322 507 177 (შიდა: 230)

სალომე გელაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (2009 წ.) ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი და თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრია.

სალომე არაერთი წელია მუშაობს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით კვლევებზე, ეკონომიკური განვითარების პროექტების მონიტორინგსა და შეფასებაზე. 2014 წელს სალომე ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს შეუერთდა და სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარის პოზიცია დაიკავა. მანამდე იგი Mercy Corps-ში მუშაობდა კვლევის, მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტის პოზიციაზე.

ამჟამად სალომე ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტია და სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების კვლევით ცენტრს ხელმძღვანელობს. ISET-ში მუშაობის განმავლობაში სალომემ 20-ზე მეტ კვლევით პროექტზე იმუშავა. იგი გამოცდილი ტრენერი და მოდერატორია.

პარალელურად სალომე ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში მიკროეკონომიკის პრინციპებსა და მაკროეკონომიკას ასწავლის. მისი კვლევითი ინტერესებია: სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა, განვითარების ეკონომიკა და მაკროეკონომიკური პოლიტიკა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
საქართველოს ბიომრავალფეროვნება: ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
აგროექსპორტი ევროკავშირში: რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო დაფინანსება?
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების, სურსათის შეწირულობის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ფასების კონტროლი და მისი გავლენა ეკონომიკაზე
მეტის ნახვა
საქართველოს თხილის სექტორის მიმოხილვა: წარსულის ტენდენციები და მომავლის პერსპექტივები
მეტის ნახვა
პოლიტიკური ეკონომიკის ანალიზი (PEA)
მეტის ნახვა
საქართველოს ღვინის სექტორის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
გენდერული ნიშნით ძალადობის საბაზისო კვლევა
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება
მეტის ნახვა
პოლიტიკური ეკონომიკის ანალიზი (PEA)
მეტის ნახვა
გენდერული ნიშნით ძალადობის საბაზისო კვლევა
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
აგროტურიზმის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის წყლის პოლიტიკის პერსპექტივის შემუშავება: ქვეყნის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ენერგიის წყაროების განვითარების და ხელმისაწვდომობის შესახებ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო ცოდნისა და ინფორმაციის სისტემის (AKIS) ანალიზი
მეტის ნახვა
საქართველოს მერძევეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) საშეღავათო პროგრამის კვლევა
მეტის ნახვა
ნიადაგის დაცვის შესახებ კანონპროექტის რეგულირებსი ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს ბიომრავალფეროვნება: ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
აგროექსპორტი ევროკავშირში: რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო დაფინანსება?
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების, სურსათის შეწირულობის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ფასების კონტროლი და მისი გავლენა ეკონომიკაზე
მეტის ნახვა
საქართველოს თხილის სექტორის მიმოხილვა: წარსულის ტენდენციები და მომავლის პერსპექტივები
მეტის ნახვა
საქართველოს ღვინის სექტორის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
მეტის ნახვა
სასურსათო უსაფრთხოება საქართველოში პანდემიის დროს
მეტის ნახვა
მაღალმთიან რეგიონებში ენერგეტიკის განვითარებისა და ხელმისაწვდომობის შემუშავების რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო ცოდნისა და ინფორმაციის სისტემის ანალიზი
მეტის ნახვა
რა ზეგავლენას მოახდენს COVID-19 სურსათის მიწოდების ჯაჭვზე საქართველოში?
მეტის ნახვა
გარემოს დაცვა და სოფლის განვითარება საქართველოში 2030 წელს. როგორ გამოიყურება გეგმა?
მეტის ნახვა
ხორბლის ბაზარი საქართველოში
მეტის ნახვა
უნდა გაგრძელდეს თუ არა ყურძნის სუბსიდირება?
მეტის ნახვა
სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს სოფლის მეურნეობა: გვაქვს თუ არა რეალური ცვლილებები სექტორში?
მეტის ნახვა
მაღალმთიანი რეგიონების ინკლუზიური და მდგრადი განვითარება: მითი თუ რეალობა?
მეტის ნახვა
ჩვენ რეგულაციები არ გვჭირდება: საქართველოს რძის პროდუქტებისა და მეცხოველეობის სექტორების შესახებ
მეტის ნახვა
ტკბილი პატარა ტყუილები – ის, რაც „გვაბედნიერებს“
მეტის ნახვა
აზიური შემოსევა: მყრალი ხოჭო საქართველოში
მეტის ნახვა
ძლიერი ლიდერი = წარმატებული გუნდი?!
მეტის ნახვა
შიმშილის თამაშები: სპეკულაციები სურსათის ბაზრებზე
მეტის ნახვა
ქართველ აგრომეწარმეთა ახალი თაობა
შეავსე ფორმა