შეავსე ფორმა
Logo
საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
24 სექტემბერი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

უძრავი ქონების ბაზრის უახლესი ტენდენციები, #20 | აპრილ-ივნისი, 2021
23 აგვისტო 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ უძრავი ქონების ბაზრის ლაბორატორიის მე-20 ანგარიში, რომელიც 2021 წლის აპრილ-ივნისის მონაცემებს მიმოიხილავს, ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

კვლევა საქართველოში ახალგაზრდული მეწარმეობის სტიმულირების შესახებ
02 აგვისტო 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: სრული სვლით ეკონომიკური აღდგენისკენ
07 ივლისი 2021

2021 წლის III კვარტლისთვის ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI) 34.7 პუნქტით გაიზარდა და 36.4-ს გაუტოლდა, წინა კვარტალში მცირედი გაუარესების შემდეგ. ბიზნესის განწყობის ყველაზე დიდი გაუმჯობესება ვაჭრობის სექტორში დაფიქსირდა, რომელსაც მოყვება სოფლის მეურნეობისა და მომსახურების სექტორები. BCI-ის დადებითი ცვლილება 2021 წლის III კვარტლისთვის ოპტიმისტურმა მოლოდინებმა და გაუმჯობესებულმა მიმდინარე მდგომარეობამ განაპირობა.

მედიატორი – ეკონომიკური რეფორმების გაშუქებაში მედიის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერის პლატფორმა
01 ივლისი 2021

პროექტის მიზანია, ქართული მედიის წარმომადგენლებს დაეხმაროს საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენაში, შექმნან ეკონომიკური რეფორმების შესახებ ადვილად ხელმისაწვდომი ონლაინ პლატფორმა და წაახალისოს მედიის როლისა და ჩართულობის ზრდა საქართველოში ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების პროცესში.

შეავსე ფორმა