შეავსე ფორმა
Logo

RIA

წყლის რესურსების მართვის კანონის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
ორშაბათი, 03 ივლისი, 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა