შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
პარასკევი, 24 სექტემბერი, 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტი - ინგლისურ ენაზე

შეავსე ფორმა