შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობა: საინვესტიციო მაგალითების კვლევები
ხუთშაბათი, 31 ივლისი, 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა