შეავსე ფორმა
Logo

პოლიტიკის დოკუმენტები

კრიზისი უკრაინაში და ქართული ეკონომიკა
ორშაბათი, 31 მარტი, 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა