შეავსე ფორმა
Logo

პოლიტიკის დოკუმენტები

საქართველოს გადახდისუუნარობის შესახებ კანონის გადახდისუუნარობის თავიდან აცილება
ოთხშაბათი, 16 მარტი, 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა