შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

კონსულტაციები პოლიტიკური პარტიებისთვის
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 18.05.2020 დასრულების თარიღი: 31.07.2020

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) დაკვეთით, კონსულტაციები გაუწია ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს და დაეხმარა მათ პარტიის ეკონომიკური პლატფორმის შემუშავებაში/განახლებაში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ.

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა თითოეულ პარტიას მიაწოდა ამომწურავი ანალიზი იმ გამოწვევებზე, რაც COVID-19-ის პანდემიამ მოუტანა ქვეყნის ეკონომიკას.

კონსულტაციები ონლაინ ფორმატში ჩტარდა და ორ სესიას მოიცავდა: პირველ სესიაზე გაანალიზდა არსებული გამოწვევები და განხილულ იქნა პოლიტიკური პარტიის ეკონომიკური პრიორიტეტები, მეორე სესია კი პარტიების ეკონომიკური პლატფორმების განხილვას დაეთმო.

ავტორები

შეავსე ფორმა