შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების პოლიტიკის ანალიზი
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 01.12.2017 დასრულების თარიღი: 30.04.2018

ამ ინიციატივის მიზანი რეფორმეტრის მისიის შესრულების მხარდაჭერაა, რისთვისაც პროექტის გუნდი პოლიტიკის დოკუმენტებით, ინოვაციური ინდიკატორებითა და ანალიტიკური პროდუქტებით სიღრმისეულად შეაფასებს მთავრობის მიერ ჩატარებულ რეფორმებს. ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს რეფორმეტრის როლს რეფორმების პროგრესის ანალიზის პროცესში, რისი მიზანიც საჯარო დიალოგის წარმართვა და რეფორმის პრიორიტეტებსა და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ინფორმირებული დებატების წახალისება, ანგარიშვალდებულების გაზრდა და მთავრობას, კერძო სექტორსა და საზოგადოებას შორის ნდობის განმტკიცებაა.

შეავსე ფორმა