შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

საპენსიო რეფორმის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA)
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 03.10.2016 დასრულების თარიღი: 28.04.2017

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდი, ნორბერტო პინიატის ხელმძღვანელობით საქართველოში შემუშავებული საპენსიო რეფორმის რეგულირების ზეგავლენის შეფასებაზე (RIA) მუშაობს.

საქართველოს მთავრობა განიხილავს საპენსიო სისტემის რეფორმას. პროცესს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო (MoESD) ხელმძღვანელობს.

შპს Deloitte Consulting-მა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტთან გააფრომა ხელშეკრულება, რათა ამ უკანასკნელმა ჩაატაროს საპენსიო რეფორმის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA) და რეკომენდაცია გაუწიოს პოლიტიკის საუკეთესო ალტერნატივას.

კვლევა განიხილავს პოლიტიკის სამ ალტერნატივას:

  • ვარიანტი 1 (საბაზისო სცენარი): არსებული საპენსიო სისტემა უცვლელი რჩება.
  • ვარიანტი 2 და 3 (ალტერნატიული სცენარები): განისაზღვრება კლვევის დროს

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდი გაანალაზიებს სამივე ალტერნატივას სხვადასხვა მიმართულებით, რისთვისაც გამოიყენებს მრავალკრიტერიუმიან ანალიზს, შეფასების რაოდენობრივ და თვისებრივ მეთოდებს.

შეავსე ფორმა