შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

თელავის სივრცით დაგეგმარებაზე მომუშავე გუნდის კონსულტაცია
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 16.03.2018 დასრულების თარიღი: 30.05.2018

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზის მიმართულებით დაეხმარება კვლევითი განათლების განვითარების (RED) ფონდის გუნდს, რომელიც თელავის სივრცითი დაგეგმარების გეგმის შექმნაზე მუშაობს.

პროექტის გუნდის ამოცანაა თელავის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზის ჩატარება. ანალიზი მოიცავს მუნიციპალიტეტის შრომის ბაზრის, განათლების, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურის, გარემოსა და სხვ. მონაცემების მიმოხილვას. მონაცემთა ანალიზის შემდეგ, პროექტის გუნდი ჩაატარებს SWOT ანალიზს თელავის მუნიციპალიტეტში. პროექტის ფარგლებში მოხდება ქალაქისა და მიმდებარე მუნიციპალიტეტის შემდგომი ეკონომიკური განვითარების რამდენიმე ძირითადი მიმართულების ინდენტიფიცირებაც.

შეავსე ფორმა