შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

MOLI-ს ეფექტურობის შეფასება
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 02.02.2018 დასრულების თარიღი: 29.06.2018

შეფასდა პროექტის გავლენა კახეთში მეცხოველეობაში ჩართული მცირე ფერმერული მეურნეობების შემოსავლებზე.

კვლევის ძირითადი მიზანია პროექტის გუნდთან ერთად ხარჯ-სარგებელიანობისა და/ან ხარჯების ეფექტურობის ანალიზის ჩატარება და ინტერვენციების ფულადი და არაფულადი სარგებლის განსაზღვრა. ეს საშუალებას მისცემს პროექტის გუნდს მიაღწიოს შემდეგ მიზნებს:

  • პროექტის ინტერვენციის შედეგების შეფასება და მათი გავლენა კახეთის რეგიონში მეცხოველეობაში ჩართულ მცირე ფერმერული მეურნეობების შემოსავლებზე;
  • პროექტის დახმარება ყველაზე ეფექტური და ეკონომიური ინტერვენციების იდენტიფიცირებაში, რომლებიც HEKS/EPER-მა უნდა გამოიყენოს სამომავლო პროგრამებში.
შეავსე ფორმა