შეავსე ფორმა
Logo

სიახლეები

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა რემისიის ფარგლებში სტუდენტების ტრენინგი ჩაუტარა
სამშაბათი, 04 ივლისი, 2023

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით 4 ივლისს, ISET-ის სტუდენტებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე „ბიზნეს მოდელები საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში კლიმატ-ტექნოლოგიების დასანერგად".

ტრენინგი ჩატარდა მდგრადი განვითარების ცენტრის „რემისია“-სთან თანამშრომლობით, პროექტის “საქართველოს კლიმატ-ტექნოლოგიების საჭიროებების შეფასებისა და პრიორიტეტული ტექნოლოგიების შემოტანისა და გავრცელების საგზაო რუკის მომზადების/TNA”-ის ფარგლებში.

შეხვედრაზე პრეზენტაციები ჩაატარეს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის, რემისიას, ბიოდიზელი ჯორჯიასა და E-space-ს წარმომადგენლებმა, სადაც განხილულ იქნა:

  • ტრანსპორტის სექტორში შერჩეული სამიზნე კლიმატ-ტექნოლოგიების დანერგვის ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი
  • მწვანე კლიმატის ფონდის პრიორიტეტები და დაფინანსება საქართველოში
  • წვანე კლიმატის ფონდის მიერ გამოყენებული ფინანსური ინსტრუმენტები და ბიზნეს მოდელის სტრუქტურა

შეხვედრის ბოლოს კი ტრენინგის მონაწილეებმა შეასრულეს ჯგუფური სამუშაო,რომელიც დაეთმო საქართველოში ელექტრო მობილების ფართოდ გავრცელებისთვის და ბიოდიზელის წარმოების ზრდისთვის ბიზნეს მოდელების შემუშავებას.

შეავსე ფორმა