შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ენერგობაზრის მიმოხილვა: შეჩერებული
ენერგია წარმოების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ეკონომიკის ყველა სექტორში. ენერგიაზე მოთხოვნა ეკონომიკური აქტივობის სტაბილური ზრდის შესაბამისად იზრდება. ენერგო-სექტორის მიმოხილვა, რომელიც 2013 წელს დაიწყო, საქართველოს ენერგეტიკის (კერძოდ, ელექტროენერგიის, ნავთობისა და გაზის) სექტორში არსებულ ძირითად ტენ
დენციებსა და მნიშვნელოვან მოვლენებს აანალიზებს. ჩვენ გვჯერა, რომ ენერგეტიკა საქართველოსთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სექტორია, სწორედ ამიტომ კვარტალურ მიმოხილვაში ვაანალიზებთ იმ ტენდენციებს, რომლებიც ახასიათებს ენერგეტიკის სექტორს საანგარიშო პერიოდში. 
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
Q3-4, 2022 | ენერგობაზრის მიმოხილვა
30 ივნისი 2023

2022 წლის III და IV კვარტალში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში, შესაბამისად, 4,193 მლნ და 3,359 მლნ კვტსთ ელექტროენერგია გამოიმუშავა (დიაგრამა 1), რაც სრული წარმოების +11.4% და -3.5%-იან ცვლილებას წარმოადგენს წინა წლის იმავე პერიოდთან მიმართებით (2021 წლის III კვარტალში (Q3) სრული წარმოება 3,766 მლნ კვტსთ-ს შეადგენდა, ხოლო IV კვარტალში (Q4) – 3,479 მლნ კვტსთ-ს).

Q1-2, 2022 | ენერგობაზრის მიმოხილვა
24 ოქტომბერი 2022

2022 წლის პირველ და მეორე კვარტალში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში, შესაბამისად, 3,107 მლნ და 3,663 მლნ კვტსთ ელექტროენერგია გამოიმუშავა, რაც სრული წარმოების 27.9% და 35.3%-იან ზრდას წარმოადგენს წინა წლის იმავე პერიოდთან მიმართებით (2021 წლის პირველ კვარტალში (Q1) სრული წარმოება 2,429 მლნ კვტსთ-ს შეადგენდა, ხოლო მეორე კვარტალში (Q2) – 2,708 მლნ კვტსთ-ს).

Q3-4, 2021 | ენერგობაზრის მიმოხილვა
24 ივნისი 2022

ენერგობაზრის მიმოხილვის 2021 წლის მე-3 და მე-4 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Q1-2, 2021 | ენერგობაზრის მიმოხილვა
24 იანვარი 2022

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ენერგობაზრის მიმოხილვის 2021 წლის 1-ელი და მე-2 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Q3-4, 2020 | ენერგობაზრის მიმოხილვა
22 ივნისი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ენერგეტოაზრის მიმოხილვის მე-3 და მე-4 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა