შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მედიის დეპოლარიზაციის ინდექსი
ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მედიის დეპოლარიზაციის ინდექსში გამოყენებული მეთოდოლოგია ძირითადად ეყრდნობა ბუნებრივი ენის დამუშავების (NLP) ორ მოდელს: Word2Vec და მის მოდიფიცირებულ ვერსიას – Doc2Vec. ინდექსის ავტორებმა ქართულ პოლიტიკურ საინფორმაციო სტატიებში სემანტიკური მნიშვნელობების აღსაბეჭდად ს
პეციალურად მოამზადეს ქართული ენის Doc2Vec მოდელი. მოდელი მომზადდა 250,000-ზე მეტ ონლაინ პოლიტიკურ საინფორმაციო სტატიის ბაზაზე, რომელიც სხვადასხვა წყაროდან შეგროვდა. დასწავლის ეტაპის შემდეგ მოდელი გამოიყენეს პოპულარული მედიასაშუალებების („იმედი“, „მთავარი“, „ტვ პირველი“, „1-ელი არხი“ (საზოგადოებრივი მაუწყებელი), „ფორმულა“, „პოსტვ“ და „რუსთავი 2“) პოლიტიკური ახალი ამბების სტატიების შესწავლისთვის. მოდელის მიერ მომზადებული ვექტორები არსებობს მაღალგანზომილებიან სივრცეში და ახალი ამბების წყაროებს შორის განსხვავებას ზომავს კოსინუსების მსგავსების (Cosine Similarity) მეტრიკის გამოყენებით. მედია-პლატფორმებს შორის პოლიტიკური განსხვავება გამოითვლება, როგორც სხვაობა მთლიან განსხვავებულობასა და კლასტერებში საშუალო საერთო განსხვავებას შორის (კვლევაში გამოვლენილია ორი მედია კლასტერი). მედიის პოლარიზაციის ინდექსი არის მედია-საშუალებებს შორის პოლიტიკური განსხვავებების შეწონილი საშუალო, სადაც წონები მათი რეიტინგების პროპორციულია.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ივნისი 2024 | მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსი
01 ივლისი 2024

მაისში პოლარიზაციამ პიკს მიაღწია, რაც „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონის მიღებასთან იყო დაკავშირებული, თუმცა ივნისში პოლარიზაციის მაჩვენებელი მკვეთრად დაეცა, რაც ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების წარმატებასთან უნდა იყოს დაკავშირებული, რამაც საზოგადოებაში ეროვნული ერთობისა და სიამაყის გრძნობა გააძლიერა.

მაისი 2024 | მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსი
31 მაისი 2024

პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაიზარდა ე.წ. “რუსული კანონის” დამტკიცებისა და მიმდინარე დემონსტრაციების ფონზე. ინდექსის პიკს ემთხვევა ევროპის მოედანზე ჩატარებული შეკრებისა და კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას.

აპრილი 2024 | მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსი
30 აპრილი 2024

ინდექსი აჩვენებს, რომ 2024 წლის აპრილში მედიის პოლარიზაცია გაიზარდა, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ე.წ. „რუსული კანონის“ ხელახალი შემოღებით.

საქართველოს მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსი
20 მარტი 2024

მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსი აჩვენებს, რომ 2020 წლიდან საქართველოში მედიის პოლარიზაცია იზრდება. ზრდა განსაკუთრებით მწვავე კი 2022 წლის დასაწყისიდან ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ინდექსი ასახავს მნიშვნელოვან პოლარიზაციას კონკრეტული მოვლენების გარშემო, როგორიცაა, მაგალითად, არჩევნები, მისი რეაქცია სხვადასხვა მოვლენასა თუ განვითარებაზე სხვადასხვაა.

შეავსე ფორმა