შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

უძრავი ქონების ბაზრის უახლესი ტენდენციები, #20 | აპრილ-ივნისი, 2021
23 აგვისტო 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ უძრავი ქონების ბაზრის ლაბორატორიის მე-20 ანგარიში, რომელიც 2021 წლის აპრილ-ივნისის მონაცემებს მიმოიხილავს, ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა