შეავსე ფორმა
Logo

ადმინისტრაცია

ბექა გურუშიძე
სისტემური ადმინისტრატორი
+995 322 507 177 (შიდა: 109)

ბექა ISET-ში 2012 წლიდან მუშაობს. ამჟამად მისი სტატუსი სისტემური ადმინისტრატორია. ბექა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია. 2003 წლიდან იგი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. ISET-ში ბექა ქსელის უსაფრთხოებაზე, ტექნიკურ უზრუნველყოფასა და ორგანიზაციის გამართული მუშაობისთვის მნიშვნელოვან უამრავ სხვა სამუშაოზეა პასუხისმგებელი. ბექა დაუღალავად მუშაობს, რომ ტექნოლოგიებისა და ეფექტური სერვისებით ყველას გაუმარტივდეს მუშაობა.

შეავსე ფორმა