შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

ნინა სუხანსკაია
გრანტების ოფიცერი
+995 322 507 177 (შიდა: 105)

ნინა სუხანსკაია ამჟამად ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში გრანტების ოფიცრის პოზიციაზე მუშაობს. ნინა წლების განმავლობაში მართავდა თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ფინანსებს. ნინა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრია.

ნინამ იცის ყველა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო რეგულაცია, რაც ფინანსურ მართვასა და ბუღალტერიას ეხება, ამიტომ მისთვის გადაუჭრელი პრობლემა არ არსებობს და მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის გამართული და შეუფერხებელი მუშაობისთვის. ნინა ISET-ის კვლევით ინსტიტუტს 2011 წელს შეუერთდა და მის ფინანსებს განაგებს.

შეავსე ფორმა