შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

თამარ კუტიბაშვილი
ბუღალტერი
+995 322 507 177 (შიდა: 106)

თამარ კუტიბაშვილი 2018 წლიდან ISET-ის კვლევითი გუნდის წევრია და ISET-ისა და ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერის ასისტენტია. თამარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრია და უკვე წლებია ამ სფეროში მუშაობს. ISET-ში მუშაობის პარალელურად თამარი სერტიფიცირებულ და კორპორატიულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) კურსსაც გადის. ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში იგი ფინანსურ მენეჯერს ფინანსური/ბიზნეს-ფუნქციების მართვაში ეხმარება, რაც ორგანიზაციის ფინანსური მუშაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.

შეავსე ფორმა