შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

მარი ხოხობაშვილი
დირექტორის აღმასრულებელი თანაშემწე
+995 322 507 177 (შიდა: 219)

მარი ხოხობაშვილი ISET-ის გუნდს 2019 წელს შეუერთდა და დირექტორის აღმასრულებელი თანაშემწის პოზიციაზე მუშაობს. მარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრია.

მარი დირექტორს ადმინისტრაციული საკითხების მოგვარებაში, დირექტორის მოადგილეებს კი საოპერაციო, ადამიანური რესურსების მართვისა და ფინანსების საკითხებში ყოველდღიური პროცესების ადმინისტრირებაში ეხმარება, გეგმავს და კოორდინირებას უწევს სხვადასხვა აქტივობას. იგი ორგანიზაციის ადმინისტრაციას ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებშიც ეხმარება.

შეავსე ფორმა