შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

ეკა ზერეკიძე
ბაზებისა და ვებ პროგრამების ადმინისტრატორი
+995 322 507 177 (შიდა: 108)

ეკა ზერეკიძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია და წლებია საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. ISET-ში ეკა 2007 წლიდან მუშაობს და ISET-ისა და ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებას ხელმძღვანელობს. ეკა პასუხისმგებელია ISET-ისა და ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ვებ-გვერდების, მონაცემთა ბაზების მართვასა და Moodle-ის სწავლების მართვის სისტემისა და, ზოგადად საინფორმაციო ტექნოლოგიების რესურსების ზედამხედველობაზე. ეკა დეტალებზე ორიენტირებული და ყურადღებიანი ადამიანია. ეკასთვის არ არსებობს გადაუჭრელი პრობლემა, როდესაც საქმე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, კომპიუტერებსა თუ ვებ-გვერდებს ეხება. იგი ISET-ის პერსონალისა და სტუდენტების საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დატრენინგებაზეცაა პასუხისმგებელი.

შეავსე ფორმა