შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

ანა ბურდული
ხელმძღვანელის მოადგილე, კერძო სექტორის განვითარება
+995 322 507 177 (შიდა: 220)

ანა ბურდული ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილეა. ანა ტარტუს უნივერსიტეტის რაოდენობრივი ეკონომიკის მაგისტრი (2017 წ.) და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების (2014 წ.) ბაკალავრია.

სანამ ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდის წევრი გახდებოდა, ანა პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფში (PMCG) ბიზნესის განვითარების ოფიცრის პოზიციაზე მუშაობდა და ჩართული იყო სამხრეთ კავკასიის, ცენტრალური აზიის, აღმოსავლეთ ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის რეგიონებში პოლიტიკის განვითარების კვლევებსა და საჯარო ფინანსების მართვის, ბიზნესის ხელშემწყობი გარემოსა და ბიზნესის კეთების რეფორმების მიმართულებებით საერთაშორისო განვითარების პროექტებისთვის საგრანტო წინადადებების შემუშავებაში. მანამდე ანა ასისტენტი მკვლევარი იყო ლიტვის ეროვნული ბანკის ფინანსური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრში, სადაც DSGE მოდელებზე მუშაობდა. ანა CERGE-EI-ში გამოყენებითი ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე მენტორიც იყო. 2019 წლიდან იგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორია და საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს ეკონომიკის პრინციპებს ასწავლის.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი და „ოფშორების კანონის“ რისკები
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს პოტენციური თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების შეფასება აშშ-სთან, ინდოეთსა და სამხრეთ კორეასთან
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულება: 2023 წლის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
წყლის რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები – 2024
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მერვე ანგარიში
მეტის ნახვა
RIA-ს ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
შუა დერეფნის სავაჭრო პოტენციალის კვლევა: კერძო სექტორის პერსპექტივა ყაზახეთიდან, აზერბაიჯანიდან, საქართველოდან, თურქეთიდან
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები – 2024
მეტის ნახვა
შუა დერეფნის სავაჭრო პოტენციალის კვლევა: კერძო სექტორის პერსპექტივა ყაზახეთიდან, აზერბაიჯანიდან, საქართველოდან, თურქეთიდან
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
მედიატორი – ეკონომიკური რეფორმების გაშუქებაში მედიის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერის პლატფორმა
მეტის ნახვა
საქართველოს რეფორმების შეფასების სისტემის მხარდაჭერა - რეფორმეტრი
მეტის ნახვა
ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრებლის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა
მეტის ნახვა
საარჩევნო კომპასი
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოში ახალგაზრდების მეწარმეობის სტიმულირებაზე: ბარიერების გაგება და რეკომენდაციები რეფორმის ინტერვენციისთვის
მეტის ნახვა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი და „ოფშორების კანონის“ რისკები
მეტის ნახვა
საქართველოს პოტენციური თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების შეფასება აშშ-სთან, ინდოეთსა და სამხრეთ კორეასთან
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულება: 2023 წლის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
წყლის რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მერვე ანგარიში
მეტის ნახვა
RIA-ს ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეშვიდე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეექვსე ანგარიში
მეტის ნახვა
COVID-19-ის დროს გაზრდილი გენდერული ღიობი: საქართველოს მაგალითი
მეტის ნახვა
საჯარო-კერძო დიალოგი წყლის რესურსების მართვის რეფორმის შესახებ
მეტის ნახვა
საჯარო-კერძო დიალოგი ელექტრონული კომერციის რეფორმის შესახებ
შეავსე ფორმა