შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

ერეკლე შუბითიძე
უფროსი მკვლევარი
+995 322 507 177 (შიდა: 210)

ერეკლე შუბითიძე ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს 2020 წელს შეუერთდა უმცროსი მკვლევარის სტატუსით და ამჟამად ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკის კვლევით ცენტრში მკვლევარის პოზიციაზე მუშაობს. ერეკლე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის ბაკალავრია. 2020 წელს იგი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრიც გახდა. მისი სამაგისტრო პროექტი სხვადასხვა ეკონომიკურ თამაშში სოციალურ პრეფერენციებს ეხებოდა. ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მოსვლამდე ერეკლე ISET-ის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე ლექტორის თანაშემწე იყო და მაკროეკონომიკის I და II მოდულებს, თამაშთა თეორიასა და ფინანსების შესავალს ასწავლიდა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს ბიომრავალფეროვნება: ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება
მეტის ნახვა
მეწარმეთა შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
მწვანე ზრდის სტრატეგია: როგორ ვითარდება საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკის სექტორი და რა არის კიდევ საჭირო?
მეტის ნახვა
ჰაერის ხარისხი საქართველოში: საჭიროა თუ არა მკვეთრი ცვლილებები?
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
გენდერული ნიშნით ძალადობის საბაზისო კვლევა
მეტის ნახვა
ტყის ხანძრები და კლიმატის ცვლილება საქართველოში – პრობლემის გადაჭრის გზები
მეტის ნახვა
კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს ბიომრავალფეროვნება: ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
მწვანე ზრდის სტრატეგია: როგორ ვითარდება საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკის სექტორი და რა არის კიდევ საჭირო?
მეტის ნახვა
ჰაერის ხარისხი საქართველოში: საჭიროა თუ არა მკვეთრი ცვლილებები?
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების მქონე დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოს გარემოს მდგომარეობისა და ბუნებრივი რესურსების მარაგების მიმოხილვა
შეავსე ფორმა