შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

გიორგი შავრეშიანი
მკვლევარი

გიორგი შავრეშიანი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარია. გიორგი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ბაკალავრია.

ISET-ის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამის დამთავრების შემდეგ გიორგი მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში აუდიტორის პოზიციაზე. 2021 წლიდან გიორგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორია, სადაც საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს ეკონომიკის პრინციპებს ასწავლის.

შეავსე ფორმა