შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

თათია ხიდაშელი
მკვლევარი

თათია ხიდაშელი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარია. თათია თსუ ეკონომიკის საერთაშორის სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრი და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრია.

მაგისტრატურაში სწავლის პერიოდში თათიამ საზაფხულო სტაჟირება საქართველოს ეროვნულ ბანკში გაიარა. 2020 წელს საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში დაიწყო მუშაობა აუდიტორის პოზიციაზე და მუშაობდა პროექტებზე, რომლებიც სამთავრობო უწყებებისა და პროგრამების ეკონომიკური, ეფექტურობისა და ეფექტიანობის საკითხებს ეხებოდა. პარალელურად გრიგოლ რობაქიძის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის პრინციპებს ასწავლიდა. 2022 წლიდან თათია არის მოწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც ბიზნესის სტატისტიკას, ეკონომიკასა და მენეჯერულ სტატისტიკას ასწავლის.ა

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
შეავსე ფორმა