შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

არჩილ ჩაფიჩაძე
მკვლევარი

Archil Chapichadze graduated from ISET as a valedictorian of his class and received his bachelor’s degree in economics in 2021. His bachelor’s thesis, Dollarization and Exchange Rate Volatility in Georgia, was selected by ISET and PMCG as among the best theses of the 2021 class. During his time at ISET, Archil won numerous local and international competitions, including the IMF Fund Challenge (2020), EBRD Student Challenge (2020), the first round of the Chartered Global Management Accountant (CGMA) Emerging Leaders Competition (2020), and the Mastercard student challenge “Cashless for Future” (2019). Archil is currently completing his MBA in management at the Business and Technology University.

Before joining ISET Policy Institute Archil worked as a Data Analyst at Gamma Research and has also completed internships at EBRD’s regional office (2021) and in the National Bank of Georgia’s Financial Stability Department (2019), where he worked on Environmental, Social, and Governmental (ESG) Risk Management Guidelines for Georgia.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
ადვოკატირების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
მეწარმეთა შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
ქალები და სიღარიბე სამხრეთ კავკასიაში
მეტის ნახვა
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს სანქციების კვლევა
მეტის ნახვა
მინიმალური ხელფასის რეფორმა საქართველოში
მეტის ნახვა
უკრაინაში შეჭრა, გლობალური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და საქართველოსთვის მოსალოდნელი ეკონომიკური შედეგები
მეტის ნახვა
საბანკო დეპოზიტების დოლარიზაცია საქართველოში: ის, რაც ყველამ უნდა იცოდეს
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
ადვოკატირების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
ქალები და სიღარიბე სამხრეთ კავკასიაში
მეტის ნახვა
უკრაინაში შეჭრა, გლობალური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და საქართველოსთვის მოსალოდნელი ეკონომიკური შედეგები
შეავსე ფორმა