შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

თეონა ხაინდრავა
დირექტორის მოადგილე საოპერაციო და საკადრო საკითხებში
+995 322 507 177 (შიდა: 107)

თეონა ხაინდრავა ISET-ისა და ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილეა საოპერაციო და ადამიანური რესურსების მიმართულებით. თეონა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინჟინერიის ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხს ფლობს და ISET-ს 2007 წელს შეურთდა.

2011 წელს თეონა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდის წევრიც გახდა და ორგანიზაციის ადმინისტრაციულ საკითხებს ხელმძღვანელობს. თეონა ძალიან კარგად იცნობს ადგილობრივი დასაქმების კანონმდებლობასა და პოლიტიკას, ცნობილია როგორც ორგანიზაციის ნდობის ეტალონი და ერთნაირად კარგად გამოსდის ეფექტური გუნდების დაკომპლექტება თუ კომპლექსური პროექტებისა და პროგრამების მართვა.

შეავსე ფორმა