შეავსე ფორმა
Logo

მმართველი საბჭო

ნიკოლოზ გაგუა
საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი
შეავსე ფორმა