შეავსე ფორმა
Logo

მმართველი საბჭო

ლაშა ლაბაძე
ISET კურსდამთავრებულთა ასოციაციის პრეზიდენტი

ლაშა ლაბაძისა და ISET-ის ურთიერთობა 2008 წელს დაიწყო. 2018 წლის იანვრამდე ლაშა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ჯერ მკვლევარის, შემდეგ კი აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობას ასრულებდა. ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში ლაშა მკვლევართა გუნდს ხელმძღვანელობდა და თავადაც ატარებდა კვლევებს, კონსულტაციებსა თუ ტრენინგებს. 2017 წელს ლაშა გახდა ISET-ის ახალშექმნილი ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის თანადირექტორი. 2018 წელს ლაშა არჩეულ იქნა ISET-ის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის პრეზიდენტად და გახდა ორგანიზაციის მმართველი საბჭოს ex-officio წევრი.

2018 წლის თებერვლიდან ლაშა ასისტენტ-პროფესორია ახლო აღმოსავლეთის ამერიკულ უნივერსიტეტში, კუვეიტში. მისი კვლევითი ინტერესებია გამოყენებითი მიკროეკონომიკა, განათლების ეკონომიკა, შრომის ეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა. ლაშა 2013 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორი გახდა, 2008 წელს კი ISET-ის ეკონომიკის მაგისტრის წოდება მოიპოვა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
საქართველოში სოფლიდან ქალაქში მიგრაციის გარეშე ეკონომიკური განვითარების თავსატეხის ამოხსნა
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიაში სასურსათო უსაფრთხოების მონაცემების შესაბამისობისა და შეგროვების მექანიზმების შეფასება
მეტის ნახვა
ოპტიმალური საინვესტიციო მოდელი საქართველოსთვის
მეტის ნახვა
კარგი სამუშაო ადგილები ინკლუზიური განვითარებისთვის
მეტის ნახვა
ახალი აბრეშუმის გზის ჯაჭვი იმდენად ძლიერია, რამდენადაც მისი ყველაზე სუსტი რგოლი
მეტის ნახვა
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის დერეფნის ზემოქმედება
მეტის ნახვა
დანაშაული და სასჯელი საქართველოში
მეტის ნახვა
მოსახლეობის სიტუაციის ანალიზი საქართველოში
მეტის ნახვა
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ტექნიკური მხარდაჭერა რეგისტრირებულ უმუშევართა სასწავლო პროგრამებთან შესაბამისობის გაუმჯობესებაში
მეტის ნახვა
ტექნიკური დახმარება საქართველოს შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს რეგისტრირებულ უმუშევართა სასწავლო პროგრამებთან შესაბამისობის დონის გაუმჯობესებაში
მეტის ნახვა
თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის განვითარებისთვის
მეტის ნახვა
საქართველო განვითარების ზღვარზე: საარსებო სოფლის მეურნეობიდან ვაჭრობამდე
მეტის ნახვა
საქართველოში სოფლიდან ქალაქში მიგრაციის გარეშე ეკონომიკური განვითარების თავსატეხის ამოხსნა
მეტის ნახვა
კარგი სამუშაო ადგილები ინკლუზიური განვითარებისთვის
მეტის ნახვა
ტექნიკური დახმარება საქართველოს შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს რეგისტრირებულ უმუშევართა სასწავლო პროგრამებთან შესაბამისობის დონის გაუმჯობესებაში
მეტის ნახვა
თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის განვითარებისთვის
მეტის ნახვა
საქართველოს გამოთვლითი ზოგადი წონასწორობის მოდელი
მეტის ნახვა
ვაჭრობისა და მდგრადობის ზეგავლენის შეფასება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული DCFTA-ის მოლაპარაკებების მხარდასაჭერად
მეტის ნახვა
ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის შრომითი მობილობის ხარჯები და სარგებელი
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიაში სასურსათო უსაფრთხოების მონაცემების შესაბამისობისა და შეგროვების მექანიზმების შეფასება
მეტის ნახვა
ოპტიმალური საინვესტიციო მოდელი საქართველოსთვის
მეტის ნახვა
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის დერეფნის ზემოქმედება
მეტის ნახვა
მოსახლეობის სიტუაციის ანალიზი საქართველოში
მეტის ნახვა
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ტექნიკური მხარდაჭერა რეგისტრირებულ უმუშევართა სასწავლო პროგრამებთან შესაბამისობის გაუმჯობესებაში
მეტის ნახვა
ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის შრომითი მობილობის ხარჯები და სარგებელი
მეტის ნახვა
ვაჭრობისა და მდგრადობის ზეგავლენის შეფასება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DFCTA) მოლაპარაკებების მხარდასაჭერად
შეავსე ფორმა