შეავსე ფორმა
Logo
ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა ონლაინ სემინარზე შეაფასა რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე
21 დეკემბერი 2022

21 დეკემბერს ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა უმასპინძლა ღონისძებას „რა გავლენა აქვს რუსეთ-უკრაინის ომს საქართველოს ეკონომიკაზე?“. სემინარი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანმა ეკონომისტმა, იაროსლავა ბაბიჩმა, წაიყვანა და დამსწრე საზოგადოებას გააცნო ის მოსალოდნელი შედეგები, რაც შეიძლება უკრაინაში რუსეთის შეჭრასა და ომს ჰქონდეს საქართველოს ეკონომიკაზე.

დავით კეშელავამ ქართულ-ავსტრიულ ბიზნეს ფორუმზე საქართველოს ეკონომიკაზე ისაუბრა
21 ნოემბერი 2022

21 ნოემბერს დავით კეშელავამ, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელის მოადგილემ, მონაწილეობა მიიღო Advantage Austria Tbilisi-ის მიერ ორგანიზებულ ქართულ-ავსტრიულ ბიზნეს ფორუმში.

საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
30 სექტემბერი 2021

საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების (EPRR) მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების გენდერული ზეგავლენის შეფასება (GIA) განხორციელდა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით პროექტის ფარ­გლებში — „რეგულირების ზეგავლენის შეფასება და გენდერული ზეგავლენის შეფასება ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის საქართველოში”.

ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრებლის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
09 მარტი 2021

პროექტის მიზანია ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშის მომზადება, რომელიც მოიცავს ყოვლისმომცველ ეკონომიკურ ანალიზსაც, რომელშიც შეფასებული უნდა იყოს რამდენიმე (მინიმუმ ორი) სცეცნარი სხვადასხვა საგადასახადო განაკვეთის გათვალისწინებით.

კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
08 ივნისი 2020

ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (Information and Communication Technologies – ICT) მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ეკონომიკურ ზრდაში ICT-ის სექტორის წილი დიდია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელშიც.

შეავსე ფორმა