შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
დეკემბერი 2021 | 2021 წელს მშპ თითქმის 10%-ით გაიზრდება, თუმცა მზარდი ინფლაცია, გაუარესებული მომხმარებელთა განწყობა და ტურიზმის ნელი აღდგენა ჯერ კიდევ პრობლემაა
16 დეკემბერი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2021 წლის დეკემბრის პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ნოემბერი 2021 | ქართული ეკონომიკა 2021 წელს მეტწილად საგარეო სექტორის ხარჯზე გაიზარდა
15 ნოემბერი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2021 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

სექტემბერი 2021 | ინფლაცია საქართველოს მშპ-ის პროგნოზზეც ნეგატიურად მოქმედებს, თუმცა ფულადი გზავნილების აღდგენასა და რეალური გაცვლითი კურსის გამყარებას დადებითი ეფექტი აქვს
27 სექტემბერი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2021 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მაისი 2021 | 2021 წლის ნეგატიური ზრდა ძირითადად ტურიზმზე მოდის. 2021 წელს ეკონომიკის აღდგენაზე თუ იმოქმედებს?
24 მაისი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2021 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მარტი 2021 | პირველი ორი კვარტლის არაპროგნოზირებადი ზრდა 2021 წელს ეკონომიკის აღდგენასაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს
17 მარტი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2021 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა