შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ნოემბერი 2014 | წლის მეორე ნახევრისთვის ზრდის პროგნოზი უკეთესი, თუმცა მაინც დაბალია
11 ნოემბერი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის ნოებრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ოქტომბერი 2014 | ზრდის პროგნოზები კლებას განაგრძობს
11 ოქტომბერი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

სექტემბერი 2014 | ზრდის მაჩვენებლის ვარდნა შემაშფოთებელია
11 სექტემბერი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ივლისი 2014 | ზრდის მაღალი მაჩვენებელი შენარჩუნებულია
11 ივნისი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის ივლისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ივნისი 2014 | კვარტალური ზრდის მაჩვენებელში ბევრი არაფერი შეცვლილა
11 ივნისი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა