შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი
ISET-ის მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი ევროკავშირის სტანდარტულ მეთოდოლოგიას ეფუძნება: ყოველთვიურად, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ვუკავშირდებით 300-350 პირს და ვეკითხებით მათი ოჯახების და ზოგადად ქვეყნის წარსული, მიმდინარე და მომავალი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. მომხმარებელთა განწყობა არის ოპტ
იმიზმის ხარისხი, რომლითაც მომხმარებლები ზოგადად ეკონომიკურ ვითარებას და საკუთად ფინანსურ მდგომარეობას განსაზღვრავენ. თუ განწყობა მაღალია, მომხმარებლები მეტ შენაძენს აკეთებენ, რითიც ეკონომიკის ზრდას უწყობენ ხელს. მეორე მხრივ, თუ განწყობა დაბალია, მომხმარებლები უფრო მეტს ზოგავენ, ვიდრე ხარჯავენ, რაც ეკონომიკის კლებას იწვევს. მომხმარებელთა განწყობის თვიდან თვემდე კლების ტენდენცია იმის მაუწყებელია, რომ დღევანდელ ეკონომიკურ ვითარებაში მომხმარებლების უმეტესობას უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს საკუთარ შესაძლებლობაზე, რომ იშოვონ და შეინარჩუნონ კარგი სამსახური. 
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ნოემბერი 2023 | მომხმარებელთა განწყობა დაეცა
04 დეკემბერი 2023

ინდექსის ზრდის ტენდენცია შეიცვალა. 2023 წლის ნოემბერში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის (CCI) აღმასვლის ტენდენცია შეიცვალა. ინდექსი 3.7 ერთეულით შემცირდა და ოქტომბერში არსებული -16.4 პუნქტიდან ნოემბერში -20.1 პუნქტი შეადგინა. აღნიშნულ შემცირებაში წვლილი შეიტანა ორივე ქვე-ინდექსმა: მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი 5 პუნქტით შემცირდა, მოლოდინების ინდექსი კი – 2.4 პუნქტით.

ოქტომბერი 2023 | მომხმარებელთა განწყობა კვლავ გაუმჯობესდა
16 ნოემბერი 2023

ზრდის ტენდენცია გრძელდება. ოქტომბერში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი (CCI) 3.1 პუნქტით გაიზარდა და სექტემბერში დაფიქსირებული -19.5-დან -16.4 პუნქტს მიაღწია. ამჯერად ცვლილება, მეტწილად, მიმდინარე მდგომარეობის ქვეინდექსის ზრდამ განაპირობა, რომელიც 5.5 პუნქტით გაუმჯობესდა. მოლოდინების ინდექსი კი შედარებით მცირედით, 0.5 პუნქტით გაიზარდა.

სექტემბერი 2023 | მომხმარებელთა განწყობა იზრდება
30 ოქტომბერი 2023

მომხმარებელთა განწყობა იზრდება. ზაფხულის განმავლობაში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი (CCI) ახალი, შედარებით მაღალი დონის გარშემო მერყეობდა, რომელიც ივნისში დაფიქსირდა. 2023 წლის სექტემბრისთვის CCI 1.8 პუნქტით გაიზარდა და -19.5-ს მიაღწია, აგვისტოსთან შედარებით, როდესაც მაჩვენებელი -21.3 პუნქტს შეადგენდა.

ივნისი 2023 | CCI: მომხმარებელთა განწყობა გაუმჯობესდა
12 ოქტომბერი 2023

მომხმარებელთა განწყობა გაიზარდა. მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი(CCI) 3.4 პუნქტით გაიზარდა და მაისში დაფიქსირებული -24.1 პუნქტიდან ივნისში -20.7 პუნქტს მიაღწია. ეს მაჩვენებელი შედარებით ყველაზე მაღალია 2020 წლის მარტში დაფიქსირებული პანდემიის დაწყებასთან დაკავშირებული ვარდნის შემდეგ.

მაისი 2023 | მომხმარებელთა განწყობა უცვლელი რჩება
27 ივნისი 2023

მაისში მომხმარებელთა განწყობა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ამ თვეში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსმა

შეავსე ფორმა