შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაკროეკონომიკური მიმოხილვა
საქართველოს ეკონომიკის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა კვარტალური გამოცემაა. პუბლიკაცია საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების ყოვლისმომცველ მიმოხილვას და ანალიზს გვთავაზობს, რომელიც საქსტატის, ეროვნული ბანკის, ფინანსთა სამინისტროს და სხვა ოფიციალური წყაროების ყოველთვიურ სტატისტიკას ეფუძნება.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ივნისი 2016 მაკრო მიმოხილვა | საქართველოს რეალური ზრდის მაჩვენებელი უცვლელია. ექსპორტის მონაცემებიდან კი ვხედავთ, რომ საგარეო ვაჭრობაში ლითონებისა და ავტომობილების რე-ექსპორტის წილი მაღალია
30 ივნისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მაისი 2016 მაკრო მიმოხილვა | მარტმა პოზიტიური დინამიკა შემოიტანა ზრდისა და მომხმარებელთა განწყობის მაჩვენებლებში
20 მაისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აპრილი 2016 მაკრო მიმოხილვა | მაკროეკონომიკური შოკებისადმი მედეგობა – მყარი საფუძველი საქართველოს გრძელვადიანი განვითარების გეგმებისთვის
20 აპრილი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მარტი 2016 მაკრო მიმოხილვა | მეზობლებზე უკეთესი მაჩვენებლები შეიძლება საკმარისი იყო (ამ დროისთვის)
21 მარტი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 21 მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

თებერვალი 2016 მაკრო მიმოხილვა | საქართველოს ეკონომიკა 2015-2016 წწ-ში – იზრუნე საძირკველზე და ფასადი თავის თავს მიხედავს...
22 თებერვალი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა