შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

ცოდნის საჭიროება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში: ფერმერული შინამეურნეობების მაგალითი
ხუთშაბათი, 30 ივნისი, 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა